R3600

Plynové kotle Rendamax R3600 jsou kondenzační kotle s nízkou produkcí škodlivých emisí, které plynule modulují tepelný výkon v rozmezí 25 až 100%. Výrobní řada R3600 sestává z 5 typů kotlů ve výkonovém rozsahu 631 až 1031 kW.

Kotle mají extrémně nízké emise NOx, CO a CO2 a splňují nejpřísnější evropské předpisy na ochranu životního prostředí.

Princip činnosti a konstrukce

Rendamax představuje unikátní patentované konstrukční řešení. Spalovací vzduch se přivádí ventilátorem s plynulou regulací otáček a ve směšovacím kanále je intenzivně míchán s plynem. Množství plynu je řízeno proporcionálním regulátorem. Regulátor teploty porovnává požadovanou teplotu otopné vody s měřenou výstupní teplotou a dává signál frekvenčnímu měniči motoru ventilátoru. Výkon kotle je tak plynule regulován v závislosti na množství vzduchu přiváděného ventilátorem.
Vodou chlazený předsměšovací (Premix) hořák je tvořen jednořadým trubkovým žebrovaným výměníkem. Směs vzduchu a plynu prochází přes výměník svisle směrem shora dolů a hoří na spodní straně hořáku. Pod hořákem následují dva konstrukčně odlišné dvouřadé trubkové výměníky. Hořák a výměníky tepla jsou zapojeny sériově.

U kotlů řady R3600 je osazen ještě třetí výměník tepla, který se skládá z jedné nebo více žebrovaných trubek z nerezové oceli, ve formě spirály. Je umístěn na zadní straně kotle ve spalinové komoře. Třetí výměník tepla je zapojen paralelně ke kotli a protéká jím 5 až 10 % celkového objemového průtoku vody.

Kotel má vzhledem k velmi malému obsahu vody nepatrnou hmotovou setrvačnost a tím se rychle přizpůsobí okamžité potřebě tepla budovy. Vzhledem ke konstrukci kotle není třeba řešit zvyšování teploty vratné vody. Kotlové čerpadlo je vždy obsaženo v dodávce kotle a garantuje nutné průtočné množství vody kotlem.

Možnosti použití

Kotle řady R3600 se díky své konstrukci hodí pro použití v systémech ústředního vytápění

  • s regulací konstantní teploty otopné vody
  • s ekvitermní regulací teploty otopné vody
  • v nízkoteplotním provozu
  • s využíváním kondenzačního tepla spalin
  • s řízením optimalizačními systémy budov

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

R3600 - R3605 Projekce - aktualizace 08/16

R3600 - R3605 Návod k obsluze

ACAD podklady v ZIP

R3600 - R3605 Katalog ND

R3600 - R3605 Návod Montáž a servis