R3400

Plynové kotle Rendamax R3400 jsou nízkoteplotní kotle s nízkou produkcí škodlivých emisí, které plynule modulují tepelný výkon v rozmezí 25 až 100%. Výrobní řada R3400 sestává z 10 typů kotlů ve výkonovém rozsahu 657 až 1870 kW.

Kotle mají extrémně nízké emise NOx, CO a CO2 a splňují nejpřísnější evropské předpisy na ochranu životního prostředí.

Princip činnosti a konstrukce

Rendamax představuje unikátní patentované konstrukční řešení. Spalovací vzduch se přivádí ventilátorem s plynulou regulací otáček a ve směšovacím kanále je intenzivně míchán s plynem. Množství plynu je řízeno proporcionálním regulátorem. Regulátor teploty porovnává požadovanou teplotu otopné vody s měřenou výstupní teplotou a dává signál frekvenčnímu měniči motoru ventilátoru. Výkon kotle je tak plynule regulován v závislosti na množství vzduchu přiváděného ventilátorem.

Vodou chlazený předsměšovací (Premix) hořák je tvořen jednořadým trubkovým žebrovaným výměníkem. Směs vzduchu a plynu prochází přes výměník svisle směrem shora dolů a hoří na spodní straně hořáku. Pod hořákem následují dva konstrukčně odlišné dvouřadé trubkové výměníky. Hořák a výměníky tepla jsou zapojeny sériově.

Kotel má vzhledem k velmi malému obsahu vody nepatrnou hmotovou setrvačnost a tím se rychle přizpůsobí okamžité potřebě tepla budovy. Vzhledem ke konstrukci kotle není třeba řešit zvyšování teploty vratné vody. Kotlové čerpadlo je vždy obsaženo v dodávce kotle a garantuje nutné průtočné množství vody kotlem.

Možnosti použití

Kotle řady R3400 se díky své konstrukci hodí pro použití v systémech ústředního vytápění

  • s regulací konstantní teploty otopné vody
  • s ekvitermní regulací teploty otopné vody
  • v nízkoteplotním provozu
  • s využíváním kondenzačního tepla spalin
  • s řízením optimalizačními systémy budov

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

R3401 až 3410 - projekce aktualizace 08/16

R3401 až 3410 Návod Obsluha

ACAD podklady v ZIP

R3401 až 3410 Katalog ND

Návod Montáž a servis