Nadstavbová regulace RVS

Regulátory řady RVS slouží pro řízení topných okruhů a/nebo jsou schopné řídit kaskádu kotlů.
Pro rozsáhleší systémy je vhodnější z pohledu elektrické instalace použití nadstavbové regulace do samostatného rozvaděče.

RVS43.435 je regulátor pro řízení 1 topného okruhu.

RVS63.283 je regulátor pro řízení 2 topných okruhů, 1 x ohřev TV v zásobníku,

Pro komunikaci nadstavbové reguluce RVS s kotlem je nutné, aby byl kotel vybaven s komunikačním modulem OCI345.

Pro specifikaci všech potřebných komponent nadstavbové regulace je zapotřebí znát hydraulické zapojení a vlastnosti systému RVS.

Uživatelská příručka na RVS 43, 63