Univerzal HYBRID

Tepelné čerpadlo + stávající kotel

    Úspora až 45 % za vytápění ve starším rodinném domě s tepelnou ztrátou nad 10 kW?
    Nabízíme ideální řešení - UNIVERZAL HYBRID. Systém od Chaffoteaux, který ideálně kombinuje účinné tepelné čerpadlo a stávající zdroj tepla (plyn, olej, elektro) s chytrou regulací. Systém, který dokáže přednostně využívat tepelné čerpadlo, ale v případě potřeby nebo cenové výhodnosti použít stávající zdroj tepla. Systém lze snadno aplikovat. Obvykle není nutno zásadně měnit topnou soustavu ani budovat novou elektrickou přípojku. Náklady na pořízení jsou pak nižší než pro výkonově odpovídající tepelné čerpadlo a také následný provoz bude maximálně ekonomický.

UNIVERZAL HYBRID sestává z:

  • stávající zdroj tepla - kotel pro topnou sousatvu na plyn, olej, nebo elektřinu. Stávající zdroj zajistí požadovaný tepelný komfort v době nízkých venkovních teplot.
  • venkovní jednotka - tepelné čerpadlo - systému vzduch/voda o výkonu od cca 1 kW až do 6 kW nebo 8 kW s inverter technologií (modulací výkonu), přičemž elektrický příkon tepelného čerpadla je menší než 2,5 kW. Tepelné čerpadlo je primárním zdrojem tepla a pracuje zejména při venkovních teplotách nad 5 °C. Tepelné čerpadlo je maximálně ekonomické a ekologické.
  • vnitřní jednotka - hydraulický blok kompletně vybavený - s chytrou regulací ENERGO Manager. ENERGO Manager volí automaticky nejvhodnější aktuální zdroj tepla (stávající kotel a/nebo tepelné čerpadlo) a to na základě vnitřní a venkovní teploty a parametrů zadaných uživatelem . V systému může pracovat samostatně pouze tepelné čerpadlo, současně tepelné čerpadlo a stávající kotel nebo pouze stávající kotel. Tím je dosaženo maximálních úspor při zachování tepelné pohody ve vytápěném objektu.Regulace je připravena rovněž pro domácí fotovoltaickou elektrárnu.

UNIVERZAL HYBRID - se připojuje přímo na stávající topný systém bez potřeby akumulační nádrže. Venkovní jednotka TČ se umisťuje obvykle na obvodovou zeď a s kotlem se spojuje potrubím s topnou vodou. Instalace je maximálně jednoduchá a nevyžaduje práci s chladivem (TČ je naplněno chladivem již ve výrobě).
Ohřev teplé vody v tomto systému není zajišťován tepelným čerpadlem.
Zvažte, zda nebude lépe vyměnit i plynový kotel - podívejte se na TALIA HYBRID nebo PIGMA HYBRID.

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Obchodní prospekt

Talia Green Hybrid - video