Talia HYBRID Flex

Tepelné čerpadlo + kondenzační kotel + zásobník 180 l

    Úspora až 45 % za vytápění a ohřev teplé vody ve starším rodinném domě s tepelnou ztrátou nad 10 kW?
    Nabízíme ideální řešení - TALIA HYBRID FLEX. Systém od Chaffoteaux, který ideálně kombinuje účinné tepelné čerpadlo a kondenzační plynový kotel s chytrou regulací. Systém, který dokáže přednostně využívat tepelné čerpadlo, ale v případě potřeby nebo cenové výhodnosti použít plynový kondenzační kotel. Do topné soustavy je možno okamžitě dodat až 33 kW výkonu a teplotu do 80 °C. Systém lze jednoduše aplikovat do stávající elektrické i topné soustavy. Obvykle není nutno zásadně měnit topnou soustavu ani budovat novou elektrickou přípojku. Náklady na pořízení jsou pak nižší než pro výkonově odpovídající tepelné čerpadlo a také následný provoz bude maximálně ekonomický.

TALIA HYBRID FLEX sestává z:

  • kondenzační kotel - TALIA Green System EU o výkonu od cca 2,5 kW až do 12, 25 nebo 35 kW. Kondenzační kotel svým výkonem a rychlostí dodávky tepla zajistí požadovaný tepelný komfort i v době nízkých venkovních teplot při požadavku na topnou vodu až 80 °C. Účinně a ekonomicky.
  • venkovní jednotka - tepelné čerpadlo - systému vzduch/voda o výkonu od cca 1 kW až do 6 kW nebo 8 kW s inverter technologií (modulací výkonu), přičemž elektrický příkon tepelného čerpadla je menší než 2,5 kW. Tepelné čerpadlo je primárním zdrojem tepla a pracuje zejména při venkovních teplotách nad 5 °C. Tepelné čerpadlo je maximálně ekonomické a ekologické.
  • vnitřní jednotka hydraulický blok kompletně vybavený - s chytrou regulací ENERGO Manager. ENERGO Manager volí automaticky nejvhodnější aktuální zdroj tepla (kondenzační kotel a/nebo tepelné čerpadlo) a to na základě vnitřní a venkovní teploty a parametrů zadaných uživatelem (cena plynu, cena elektřiny - nízký a vysoký tarif, požadovaný komfort vytápění). V systému může pracovat samostatně pouze tepelné čerpadlo, současně tepelné čerpadlo a plynový kotel nebo pouze plynový kotel. Tím je dosaženo maximálních úspor při zachování tepelné pohody ve vytápěném objektu.Regulace je připravena rovněž pro domácí fotovoltaickou elektrárnu.
  • Zásobník CD1-180 dokáže zajistit ohřev teplé vody pro rodinu v základním komfortu a to přednostně tepelným čerpadlem. V případě potřeby se připne i kondenzační kotel.

TALIA HYBRID FLEX - se připojuje přímo na stávající topný systém bez potřeby akumulační nádrže. Venkovní jednotka TČ se umisťuje obvykle na obvodovou zeď a s kotlem se spojuje topnou vodou. Instalace je maximálně jednoduchá a nevyžaduje práci s chladivem (TČ je naplněno chladivem již ve výrobě).

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Talia Green Hybrid - video