Pigma Ultra 25 CF

Nástěnný plynový kotel s průtokovým ohřevem vody a mikroakumulací.

  _____
  PIGMA ULTRA 25 CF - nízkoteplotní kotel s odtahem spalin do komína pro topení nebo pro topení a ohřev teplé vody průtokem. Aktivací funkce COMFORT bude teplá voda rychleji a to trvale nebo podle časového programu. Funkce SRA optimalizuje teplotu topení v každém okamžiku.

 • Jednoduchá obsluha a jednoduché ovládání systémem jedno tlačítko = jedna funkce
 • Kvalitní a rychlá dodávka teplé vody s možností předehřevu v deskovém výměníku - funkce Comfort
 • Možnost jednoduchého časového programu pro Comfort funkci TV (mimo vybraný úsek jen průtok)
 • Úsporný provoz topení díky funkci optimalizace teploty topení - SRA
 • Vestavěný ekviterm, aktivní po připojení venkovního čidla
 • Ekologické spalování - 6 tř. NOx v souladu s požadavky předpisů ErP
 • Pro regulaci je doporučen termostat EXPERT Control nebo termostaty on/off (EASY Control), resp. jejich kombinace s venkovním čidlem
 • Kotle jsou vhodné i pro malometrážní byty
 • Možno využít i jako kotel pouze pro topení

POZOR:
Možnosti instalace kotle jsou omezeny platnými předpisy. Kotel pro svou funkci a bezpečný provoz vyžaduje dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání. Kotel je možno instalovat pouze v místech, která splňují bezpečnostní požadavky norem a předpisů. Spotřebič je vybaven přerušovačem komínového tahu, doplněný o teplotní čidlo reagující na teplotu spalin.
Konzultujte problematiku možnosti instalace s odborníkem - servisním technikem nebo revizním techikem.
_____

Zobrazit na celou obrazovku

Zobrazit na celou obrazovku

Katalogový list

Montáž

Obsluha

Pigma Ultra prospekt

Informační list výrobku